V-Qest IT b.v.

Home

Home
logo v-qest.bmp

 

 

 

Gestructureerd testen

De activiteiten van V-Qest IT richten zich vooral op het opzetten en uitvoeren van testtrajecten voor bedrijfsapplicaties. Vanuit een jarenlange ervaring in analyse-trajecten (Functioneel Ontwerp, Informatie-/Business-analyse en Architectuur) is het besef gegroeid, dat gestructureerd testen, zoals met name vastgelegd in TMAP, een absolute ‘must’ is voor de kwaliteit van de (voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering benodigde) software.

Problemen invoering

Bovenstaande wordt ook steeds meer door bedrijven zelf onderkend, maar de praktijk leert dat het toepassen van gestructureerd testen niet zo eenvoudig is. Ofwel reeds bij de implementatie loopt men tegen problemen aan van organisatorische aard (benodigde kenniscompetenties niet aanwezig, weerstand vanuit staande organisatie) en/of van budgettaire aard (geen geld beschikbaar) of, als men wel een structuur heeft op weten te zetten, is men niet in staat om dit een vervolg te geven: veelal werkt de nieuwe werkwijze één project goed, maar vloeit de kennis na afloop hiervan weg.

Werkende oplossingen

Daarom hanteren we altijd de insteek dat één en ander praktisch uitvoerbaar moet zijn en geen theoretisch verhaal blijft. Vanzelfsprekend is het onvermijdelijk, dat het opzetten van een structuur de nodige aanlooptijd vergt, maar door een pragmatische aanpak wordt ernaar gestreefd om reeds tijdens de opzet successen te boeken om hiermee aan te tonen wat de (grote) meerwaarde is van gestructureerd testen, of beter gezegd: professioneel testen.

Ondersteuning

Teneinde het gehele proces eenvoudiger beheersbaar te maken is ondersteunende programmatuur ontwikkeld waarmee de benodigde structuren worden geïmplementeerd, ondersteund door templates, tools (bevindingenadministratie, compleetheidscontroles), achtergrondinformatie en cursusmateriaal. Deze tools zijn niet noodzakelijk voor de (succesvolle) inrichting van een gestructureerde testomgeving, maar kunnen dit wel een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maken. Deze voordelen gelden niet alleen tijdens de implementatie, maar ook tijdens het werken volgens de opgestelde structuur.

Overige activiteiten

Informatieanalyse

Zoals gezegd bestaat de hoofdmoot van de werkzaamheden uit testen. Daarnaast kunnen vanzelfsprekend ook werkzaamheden worden verricht op allerlei andere gebieden van systeemontwikkeling: zowel analyse- of ontwerpwerkzaamheden, alsook meer overall-activiteiten als advisering, kwaliteitsbeheer en implementatiebegeleiding behoren tot het ervaringsgebied.

Coördinatie

Hoewel de voorkeur uitgaat naar het leveren van een meer inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling (of onderhoud) van bedrijfsapplicaties, is de ervaring ruimschoots aanwezig om meer coördinerende taken uit te voeren. In de praktijk leidt dit veelal tot een inzet als meewerkend voorman, testmanager of projectleider.